Fore Kazık Kırım

Fore Kazık Kırım

Fore kazık yapımında dikkat edilmesi gereken, ihtiyaç ve zemin koşullarına göre proje oluşturmak ve standartlarda belirtildiği şekilde uygulamaktır. Delgi esnasında zemin ve yeraltı suyu şartlarına, kazık boyuna ve ekipman kapasitesine bağlı olarak kılıf borusu veya bentonit (bir çeşit kaya) çamuru kullanılabilir. Yapım esnasında başlıca kalite kontrol ve ölçüm cihazları kullanılmalıdır. Özel ölçüm cihazları, fore kazık uygulamasına göre özel olarak geliştirilmiştir. Yapılan düşeylik ve derinlik çap kontrolü kriterlere göre donatının konumlandırılması ve dökülecek olan beton hacmi hesaplanır. Bütün yapılan hesaplar sonrasında ise süreklilik ve yükleme deneyleri yapılmaktadır. Fore kazık ayrıntılı olarak bakıldığında derin temel uygulamaları, geçirimsizlik perdesi uygulamaları, şev stabilitesi problemleri ve iksa uygulamalarında tercih edilir.

Derin temel uygulamalarında: Taşıma gücü problemlerinde, farklı zemin tabakalarına oturan temellerde ve belirli alanlara yoğunlaşmış yüklerin zemine aktarılması durumunda tercih edilir. Toplam veya farklı oturma problemleri olan yapılarda kullanılır. Özellikler bina, köprü, viyadük ve baraj altlarında sıkça kullanılmaya başlanmıştır.

Geçirimsizik perdesi: Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda, suyun inşaat çukuruna, temele ya da bodrum katlara girmesini önlemek amacı ile tercih edilir. Baraj inşaatlarında kullanılır. Kesişen kazık olarak imal edilebilecekleri gibi, jet grout kolonları (zemin iyileştirici uygulama) yardımı ile geçirimsizlik sağlanabilir.

Şev stabilitesi problemleri: Heyelan ve toprak kayması gibi sorunların çözümünde kullanılır. Karayolu ve demir yolu neden ile yapılan kazı şevlerinin (eğimli arazi) stabilitesini sağlamak amacıyla kullanılırlar.

İksa uygulamaları: İnşaat sırasında yapılan hafriyatın belirli bir derinliğin altına inmesi nedeni ile inşaatın ve çevre yapıların güvenliği için yapılır. Bu tip kazıklar -başlık kirişi ile- iksanın stabilitesini sağlayabileceği gibi , zemin şartları, çevre yapılar ve iksa derinliği göz önüne alınarak ankrajlar (başlık kirişi ve kuşak kirişleri) ile beraber imal edilebilirler.

Powered by Bilgeweb